दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

कम्प्युटर तालिम सम्बन्धमा ।