" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

ज्येष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रमका केही झलकहरुः