दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

तालिम कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।