" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

दुग्धजन्य सामान खरिदको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिः २०७९।०३।०४ गते)