दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४