" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । ( श्री सम्पूर्ण कक्षा ८ सञ्चालित सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु)