" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।

Supporting Documents: