दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

बारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७