दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

रेमी परियोजना अन्तरगतका पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।