" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

वर्णशंकर मकैको बीउ खरिदका लागि E-BID मार्फत शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।