" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८