दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विज्ञापन प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा। (श्री महाराज आधारभूत विद्यालय)