दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विज्ञापन सम्बन्धमा । (श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय)