दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विपद व्यवस्थापन काेष सञ्चालन कार्यविधि २०७५