दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

शैक्षिक व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७५