दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क (तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०।०८।०७)