दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

सम्बन्धीत वडामा गइ जेष्ठ नागरीक परीचय पत्र वितरण गर्नु हुदै नगर प्रमुखज्यू