" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।