दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

सूचना। (श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, उर्लाबारी-८)