दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

स्थानीय सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा । (मिति २०७६।०९।१० गते)