दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

स्वेच्छिक जग्गा दान गुनासो सम्बन्धी सूचना ।