दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

हलुका सवारी चालक (सेवा करार) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको ।