" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

Invitation for Bids (Construction of RCC building for Nepal Red Cross Society, Urlabari, Sub branch), Second date of publication