" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

INVITATION OF ELECTRONIC BIDS (मिति २०७८।०७।१६ गतेको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित)