" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

Invitation for sealed quotation. (कृषि बजार व्यवस्थापन, शुक्रबारे बजार)