दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

Invitation for sealed quotation. (कृषि बजार व्यवस्थापन, शुक्रबारे बजार)