दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

Package IV (Nawa Durga marga kalopatre urlabari- 7, Shanti marga mawa pul Dakshin nawa durga bed Bidha mandir jane sadak kalopatre urlabari-7, Bikash marga sadak kaloptre urlabari -7 morang)