" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

तेस्रो नगरपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु

बैठक मिति २०७२-०९-३०