दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

एम. आइ. एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।