" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना । (पशुपन्छी सेवा तर्फ)