दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुको व्यवसायिक उपयोग कर संकलनका लागि E-BID मार्फत दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०।०८।०७)

Supporting Documents: