" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

ठेक्का नं. Url-Bldng-multiple Campus-SQ-02-078/79 को शिलबन्दी दरभाउपत्रको संशोधित सूचना ।