दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

तारजाली खरिदको लागि शिलब्नदी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।