दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नगर प्रमुखज्यू र उप प्रमुखज्यूको पद बहाली कार्यक्रमको झलकः