दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सूचनामा REP संशोधन गरिएको सूचना ।