" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

बारुण यन्त्र (दमकल) खरिदका लागि E-BID मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।