" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

विज्ञापन करको ठेक्काको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकासित)