दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विज्ञापन करको ठेक्काको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकासित)