दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

शैक्षिक संस्थाहरुको पठन पाठन बन्द गरिएको सम्बन्धमा ।