" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

सडक बत्ती जडान तथा तथा न्यूट्रल लाईन जडान गर्नको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।