दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

स्वीकृत नामावलीको सूची प्रकाशन गरिएको बारे । (रेमी परियोजना)