दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

स्वीटर तथा झुमर बुनाई तालिमका लागि आवेदन छनौट सम्बन्धमा सूचना ।