दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

हलुका सवारी चालक सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।