दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

२ इन वान चार्जर स्प्रेयर खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।